Na stránkách jsou používány soubory cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s jejich používáním.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis turbodmychadel kde bylo turbodmychadlo zakoupeno. Záruční doba nabývá platnosti dnem odeslání/převzetí turbodmychadla a platí po dobu 24 měsíců na nové turbodmychadlo, pokud není na záručním nebo dodací listě uvedeno jinak. Postupujte podle přiloženého montážního návodu. Na turbodmychadlo nemontované v servise se nezvtahuje záruční lhůta.

 

 

ZE ZÁRUČNÍCH OPRAV JSOU VYLOUČENY ZEJMÉNA TYTO PŘÍPADY:

1/ Výrobek není vrácen prodejci/výrobci s originálním dokladem o nákupu spolu s reklamovaným turbodmychadlem není zaslána faktura, doklad o provedených pracích v servise.
2/ Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávným uvedením do provozu, apod.)
3/ Poškození výrobku jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, voda, nadměrné teplo.
4/ Mechanické poškození výrobku (např. pádem nebo poškození vzniklé přepravou).

5/ Součástí záruky není bezplatná běžná údržba (čištění, seřizování.)

6/ Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či servisem.

Prodávající servis je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku.

 

 

VAŠI REKLAMACI SE BUDEME SNAŽIT VYŘÍDIT CO NEJRYCHLEJI, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU.